Innlegg

, , ,

Pil med eller uten bark?

kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Har du noen gang lurt på hvorfor noen kurver er hvite, men andre har en eller flere farger på seg? De fleste kurver du kan kjøpe, som er produsert i utlandet er som regel flettet med hvit pil. Men om du kikker på mesteparten av kurvene jeg fletter, er de flettet med pil med farge.

, ,

Sortering av pil

Sortering av pil

Hver vinter mellom desember og mars er vi i full gang med å sortere pilen som vi har høstet.

Med våre 6 dekar pil tar denne jobben ca 1-2 mnd å fullføre, alt etter som hvor god eller dårlig avlingen har vært. Og det kan være store forskjeller fra år til år hvordan pilen arter seg og hvor godt den vokser.

Hvorfor sortere?

Når vi fletter kurver bruker vi mye tid på å finne fram til riktig flettepil i bunten. Vi kjenner på pilens størrelse og kikker etter feil og sideskudd. Målet vårt mens vi fletter er å finne perfekt pil, og pil som er lik hverandre. Jo mere tid vi bruker til å sortere pilen mens vi fletter, jo bedre blir kurven din. Men før vi kommer så langt at vi er klar til å flette er det mange prosesser pilen skal i gjennom ført. Og sortering er en av de viktigste stegene til en god pil.

Det første vi gjøre er å være veldig streng med å ikke blande sorter. Det er utrolig kjedelig å finne ut at du har fått forskjellige piltyper i din kurv uten at det var meningen. og det er enda kjedelig å plante en pilsort, som viser seg å være en annen. Så allerede ved høsting merkes markbuntene med navn, og settes for seg selv. Dette for å ikke blande med andre sorter som kan være like.nyhøstet flettepil

Fordi pilen kommer fra åkeren i alle mulige størrelser, sorterer vi pilen i bunter med lengde i 20 cm intervaller. Deretter merkes buntene med sortsnavn og lengde på pilen. Feks Bleu 120-140 cm osv. All pil som har skader og feil blir sortert vekk og kastet. Vi plukker også vekk pil med masse sideskudd.
Når denne første sorteringen er gjort, før pilen tørkes, oppbevares og bløtes oppigjen, gjør det jobben å sortere pilen mens du fletter mye lettere.
Men  ved å sortere pilen i lengde, kan vi planlegge godt hvilken pil og størrelse vi trenger til de forskjellige fletteprosjektene våre.

 

Hvordan sortere?

Når vi er klar for å sortere, bæres buntene inn i kjelleren hvor vi har et stort sorteringsannlegg og kjølelager.

Her sorteres pilen i intervaller på 20 cm av gangen. Deretter settes den i sin respektive bås inntil vi teiper de i bunter, skriver navn på og setter de til tørk.
De fleste har ikke mulighet for å sette opp et eget rom for å sortere pilen sin. Da kan et mobilt sorterings anlegg være et godt alternativ.

 

Mobilt Sorteringsanlegg

 

Sortering av pil

Sortering av pil

, ,

Høsting av pil

Høsting av pil, harwest willow

Pilen vi bruker til kurvfletting og til levende pil vokser seg stor i løpet av sommeren. Og når vinteren kommer er det atter tid for å høste.

Hos oss er dette en ganske stor oppgave som pågår gjennom hele vinteren. Og i vårt land spiller også vinterens snøfall inn på hvor mye vi får høstet og til hvilken tidspunkt.

Tidspunkt

Pilen skal høstes fra pilen går i dvale i slutten av november til den begynner å komme til live igjen i mars/april. Det er viktig at roten har trekt til seg all sevjen fra pilen og alle bladene er blitt gule og falt av før høstingen begynner.
det er også like viktig å være ferdig høstet før varmen setter inn en gang i mars/april.
Vi skiller mellom kurvflettepil og den pilen som skal være til levende vidjer og stiklinger når vi høster. Kurvflettepilen skal bare tørkes og trenger ikke bli holdt i livet gjennom vinteren. Derfor høster vi disse sortene allerede i slutten av november. Det gir oss masse av tid til å sortere dette gjennom de neste par måneder med vinter.
Den pilen som skal være til levende planter, forsøker vi å høste så sent som mulig i løpet av vinteren. Men fremdeles før våren og varmen kommer. Dette foregår som regel fra februar, om det er lite snø. Eller rett etter at snøen er smeltet en gang i mars.
Vår erfaring er at pil som høstes i november og desember tørker for mye ut til å være brukenes til stiklinger og vidjer. Så har du planer om å bruke pilen du dyrker selv til videre utplanting, bør du vente til senere på vinteren med høstingen.

 

Hva skal du høste med?

Vi i Skovstuen bruker en kantklipper med et sagblad til å skjære pilen ned med. Vi har laget oss et simpelt stativ for å sette maskinen fast på, slik at maskinen ikke kan skjøre i ting den ikke skal. Feks andre pil, duken eller menneskene som høster.
Ved en slik høstemetode kreves det to mennesker tilstede. En som kjører maskinen, og en som holder pilen og legger den på marken i bunter.

Når vi ikke høster med maskin bruker vi en stor sigd til å skjære pilen ned med. Du kan også bruke en vanlig beskjæringssaks. Men det kan bli veldig tungt i handen om du har en litt større åker.

Harvesting of willow, høsting av pil

Høsting av pil med saks

 

Sigd, pilehøst,

Sigder for pilehøsting

Bunting av pil på marken

 

, , ,

Anlegg din egen pileåker

Det er ganske enkelt å dyrke sin egen pil og pilen stiller ikke store krav til jordsmon. Jorden kan være sandet eller leirefyldt men helst ikke stå unner vann på noet tidspunkt.

Du begynner med å gjennomarbeide jorden slik at den ikke er hard pakket og alle store stein og ujevnheter fjernes. Det er også lurt å tilsette kompost. Dyrekompost er fin å bruke. Etterpå tromles jorden flat.

plastdukken rulles ut

Nå graver man en renne langs kanten av det område du vil beplante. Når jorden er ferdig bearbeidet og rennen er gravd, legges en 0,15 mm tykk vevd plastduk ut over åkeren og strammes opp med noen steiner eller kramper laget av armeringsjern.

plastdukken sikres med armeringsjern

plastdukken sikres med armeringsjern

Når duken ligger hvor den skal, legges kanten av duken i rennen, som deretter fylles med jord. På den måten kan det ikke komme luft under duken. Vevd plastduk slipper gjennom vann og næring. Alternativ kan du bruke vanlig plast, men den har ikke de samme fordelene hvor vannet trenger igjennom og tilførsel av gjødsel.

plastdukk med inndelte felter, gør det lettere at fordele plantene rigtigt

Plastdukk med inndelte felter, gør det lettere at fordele plantene rigtigt

plastdukk med pilsorter

plastdukk med pilsorter

Før man starter å anlægge pilåkeren, er det lurt å tegne opp og skrive navn på hvor de forskjellige sorter skal plantes. Det er nemlig ikke altid like lett, å se forskjell på de forskjellige sortene ved høsting.

sorter-store-åker

Dette bilde gir et godt overblikk. Det er et google luftfoto av vår plantefelt som er på ca. 4 dekar med  22 ulike sorter.

Planting av levende pil bør gjøres tidlig på våren slik at den rekker å slå røtter før bladene skyter frem. Det er mulig å plante til så sent som slutten av mai om du har ferske stiklinger. Vanning er essensielt.

pilstiklinger i vann

Pilstiklinger i vann

Sett stiklingene i vann to til tre dager før planting. Men ikke la plantene utvikle røtte- se etter små hvite prikker på stammen. Når du planter pilen er det viktig å huske å vende stiklingene riktig vei. Dette ser man ved at knoppene (trekanten), på stiklingen skal peke oppover! Hvis en stikling brekker når man stikker den i jorden, skal den kastes – den vil ikke gro.

pilestiklinger

pilstiklinger på nyplantet åker

Stiklingene plantes med 12- 15 cm mellomrom og 40 – 50 cm mellom rekkene ds. at der går 14-16 stiklinger pr. m2. Så er det bare å sette seg ned, ta en kopp kaffe og vente.

Pilestiklinger på åkeren 1 år.

Pilestiklinger på åkeren 1 år.

Det nyplantede pilen må vannes regelmessig den første sesongen, og holdes fritt for ugress.

 

høsting av pil

Høsting av pil for hånd. Her er det trollpilen som høstes.

Når du skal høste pilen, da gjør dette i vintermånedene november til mars. Straks etter høsting sorteres og buntes pilen i de forskjellige sorter og længder. Deretter settes den til tørking i tre til seks måneder før den er klar til bruk.

Vi har siden 2006 dyrket 22 forskjellige sorter av pil, på 4 dekar, Det gir oss rundt regnet 10-20 ton med ferskhøstet pil hvert år. Pilen brukes til kurvfletting, hytter, tuneneller, flettede treer og annen uteflett.

Mvh Skovstuen Pil

 

, ,

Plantetidspunkt for pil – i Norge

Skovstuen Pil, belgisk tre,

Plantetidspunkt for pil er i Skovstuen fra snøen smelter eller mars til midten/slutten av juni.

Er det for sent å plante nå? – er det mange som spør om oss om våren.

pil i kegler på langø

Kegler av nyhøstet pil på Langø en smuk vinterdag.

Her strides de lærde. Det er mange faktorer som spiller inn når vi sier at det er for sent å plante eller det er ennå tid.

De fleste som fletter pil, enten i hagen eller som kurver leser danske og andre utenlandske bøker. Der anbefales det ikke å plante etter 1. april. Jeg synes ikke vi kan eller skal sammenligne oss med land sydover. Vi har et helt annet klima her i landet og ved 1. april er våren knapt nok kommet hit til Vestfold. I de siste 3 år har snøen først forsvunnet til den dato. Dermed ville vi jo ikke kunne plante pil i det hele tatt.

Andre viktige faktorer som spiller inn på når den levende pilesesongen er over.

 • Når er pilen du kjøper høstet? Om leverandøren din høster pilen i desember mnd vil den i april ha stått ute i 4 mnd allerede. Jo senere på vinteren pilen er høstet jo ferskere er den. Vi høster all pil som skal bli planter når snøen går. Og her er det litt variasjoner. Fra slutten av februar til slutten av mars. Vår pil blir da sortert og satt på fryselager. De rekker verken å tørke eller spire før den settes inn i kulden igjen og fortsatt er i vinterdvale.
 • Hvordan oppbevares pilen hos leverandøren? De fleste som dyrker pil har nok ikke tilgang på et fryselager. Dermed blir pilen oppbevart på et kjølig sted i vann. Dette kan være på nordsiden av huset. Denne form for oppbevaring går for en stund, men pilen er da utsatt for temperatursvingninger og lys. Pilen vil spire og sette røtter etter hvert i vannbadet. Dette vil foringer kvaliteten jo lenger den står ute.
 • Ved pil som er høstet en gang i løpet av vinteren og oppbevaring ute er det viktig at den kommer i jorden fortest mulig. Og da gjerne helst en gang i april.
 • Når pilen er høstet sent på vinteren og oppbevert på fryselager har du et ferskere produkt som kan plantes senere.

Andre faktorer som spiller inn.

 • Vanning. Ved senere planting som for eksempel i slutten av mai og begynnelsen av juni kreves det mer vanning av deg enn om du planter i mars eller april. Dette fordi temperaturen stiger. Skal du på ferie rett etterpå er et vanninsgsystem eller en god nabo som kan vanne for deg helt essensielt.
 • Temperatur. Dette henger sammen med vanningsbehov. Jo høyere ute-temperatur jo mer vanning.
 • Har du i tillegg en pil som er høstet i desember og oppbevart ute i vann, og plantet på et sent tidspunkt er det større sjanse for at noen av pilvidjene vil dø.
pileåker

pileåker tidlig vår

Vi slukker for fryselageret i midten av juni her i Skovstuen. Pilen som da ikke mer skal selges som levende pil, tørkes og benyttes til for eksempel kurvfletting. Pilen er fremdeles fersk og levedyktig på dette tidspunkt, men vi velger da og avslutte sesongen av overnevnte grunner.

, , , , , ,

Hvor mange pil trenger jeg til et belgisk gjerde?

Det kribler i flettefingrene og pile-entusiastene og hagemenneskene bruker vinteren til å planlegge de nye prosjekter i hagen. Mange av spørsmålene vi får ang levende pilprosjekter er de samme. Jeg vil her forsøke å lett forklare hva du skal ta stilling til når du skal bestemme deg for å kjøpe pil.

Belgisk hegn

Ny flettet pilehegn, belgisk hegn i levende pil.

Fletting av belgisk gjerde er ganske enkelt. Lett forklart graver du en grøft på 30 cm dyp. Setter pilen i en rekke med 20 cm mellomrom til høyre. Så setter du de andre pil mot venstre og disse flettes sammen. Jorden fylles så på igjen. Vann, vann og vann. Men hvordan vet du hvor mange pil du skal ha? hvilken sort og hvor lange og hvor mange:

 • Tenk på hvor høyt gjerde skal være. Pilens lengde skal være 70 cm lenger en ferdig høyde på gjerdet. Skal det ferdige flettede gjerde være 2 meter høyt. Så skal pilen være på 270 cm. 30 cm går ned i bakken, og tuppene klippes av.
 • Skal du ha enkel, dobbel eller trippel flettet gjerde? Dette betyr at du setter ned henholdsvis en, to eller tre pil til høyre og en- tre pil til venstre. Vi fletter som regel dobbel flett, da det er dobbelt så holdbart som enkelt. Blir fortere tett og skulle det dø en pinne etter noen år så står det en igjen. Trippelt er det noen som velger, da gjerde blir enormt vakkert, stabilt og veldig tett med en gang. Er du en av de utålmodige typer velger du dette. Her kan du også leke masse med forskjellige typer pil og farger. Enkel flett kan du velge om du ikke har det for travelt med at gjerde skal dekke. Pinnene tar tid før de blir tykke.
 • Regneeksempel.
  Gjerde skal være 5 meter langt. Vi velger dobbel flett. 20 vidjer pr meter gir 100 vidjer på 5 meter. Gjerde skal være ferdig flettet på 180 cm. Pilen du trenger skal være 250 cm. I prislisten ser du at pilen koster 16,- pr stk. Da vil gjerde koste 100 stk x 16,- = 1600,-
 • Gjerde skal være 2,6 meter langt. Vi velger enkel flett. 10 vidjer pr meter gir 26 vidjer på 2,6 meter. Gjerde skal være ferdig høyt 100 cm. Pilen du trenger skal da være 170 cm. I prislisten koster denne pilen 11,- pr stk. Da vil gjerde koste 11,- x 26 stk – 286,-
 • Gjerde skal være 20 meter langt. Trippel flettet. 30 vidjer pr meter gir 600 vidjer. Gjerde skal være ferdig høyt 140 cm. Pilen du trenger skal være 210 cm. Prisen er 13,- pr stk x 600,- = 7800,-
Belgisk gjerde

Belgisk gjerde under oppsetning.

I de to første priseksemplene er det noen ting vi skal ta hensyn til. Pil over 230cm(240) kan ikke sendes i posten. (det sier posten) og minste bestilling hos oss er på 600,- Grunnen til at vi setter en pris på minstebestilling et av jo færre pil du bestiller, jo tynnere blir pakken og mer utsatt for skader ved forsendelse. Det betyr bare at skal du ha et ekstra høyt gjerde eller få vidjer skal du ta turen til Langø for å hente dem.

Av sorter er det mange. Men det er ikke alle vi har hvert år. Dette varierer alt etter hvor god høsten er, sykdommer på pilen og andre faktorer vi ikke råder over. Kom gjerne med et ønske ang farge. Så skal vi se om vi finner en som passer til ditt prosjekt. Om vi ikke kan oppfylle ditt fargeønske, er vi veldig gode til å sette sammen pil som vokser godt sammen i hurtighet og voksemåte.

Hva med prisen på frakten?
Som du kan lese om i kjøpsbetingelser sender vi med norgespakke egenembalert.
Disse er delt i vektkategorier. Vi vet ikke hvor mye din pakke veier før vi har pakket den og veid den. Derfor kan vi gjette på en ca pris innen for de tre vektklassene.
Forskjellige sorter veier forskjellig. Dermed kan 100 vidjer av sorten bleu veie mye mindre en feks 100 vidjer av sorten kanel.

Botanisk Hage, Oslo

Botanisk Hage, Oslo