Kjøpe eller dyrke sin egen pil?

kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Har du noen gang tenkt at: Når du bare får satt din egen åker, så skal du begynne å flette pil?
Og først når du har pil nok fra egen åker, kan du begynne å flette?
For oss her i Skovstuen, er dette en vanlig problemstilling vi møter blant kursdeltagere og andre som ønsker å dyrke pil.
Men er det sånn at du må dyrke pil, for å begynne å flette? Her vil jeg forsøke å belyse fordele og ulempene med å kjøpe eller å dyrke sin egen pil.

Dyrking av egen pil

Fordeler

Bakdeler

 • Arbeidskrevende
  Dyrking, høsting, sortering, merking og oppbevaring
 • Plasskrevende
  Du trenger plass til sortering, oppbevaring og dyrking
 • Flerårig åker
  Om du ikke ønsker å fortsette å flette er det tidkrevende å bli kvitt pilen igjen
 • Det tar to- tre år før du får nok avling
 • Du må dyrke nok areal for å få nok til å flette
 • Mye svinn ved sortering
 • Ikke alle kan dyrke pil, pga klimasoner og lokale vær og vinterforhold

Kjøp av pil

Fordeler

Bakdeler

 • Mister gleden av å produsere pilen selv
 • Koster penger i innkjøp
 • Ikke lenger lokalprodusert, om du bor et annet sted enn en leverandør