, , , ,

Pil i hagen – ideer til hagen.

I 2013 lagde vi pilehagen i Botanisk hage i Oslo. Men både før og etter dette, har vi brukt masse av tid på å reise rund forbi i barnehager og private hager for å lage pileinstalasjoner til små og store. Vi dyrker mange forskjellige sorter pil hos oss. Noen bruker vi kun til kurvefletting, andre kun til levende pil. Noen kan også brukes til begge deler.
pileflett botanisk hage skovstuen pil pilehytte

Pilehytte og piletunnel i Botanisk hage, Oslo.

Til hyttebygging og tunneler bruker vi sorter som er kraftig voksende og robuste. Egnede sorter er engelsk viminalis, kanelpil, black maul og klon 183.
Dette er bare fire eksempler, men det finnes mange sorter å velge mellom.
Når vi lager et belgisk gjerde velger vi foreksempel sorter som rød belgier, bleu, long bud, og amerikaner. Men også litt større typer som kanel og black maul. Som sagt kan pilsortene mye forskjellig, og noen kan det hele. Men ikke alle kan alt.

Pilsorter fra Skovstuen Pil

Levende pil kan flettes til pilhytter, hegn, labyrint, naturhule, sandkasse, og tunnel som blir en grønn lekeplass i barnehagen. Pil er veldig barnevenlig!

På terrassen har vi f.eks. treer i potter. Kjøkkenhagen kan omkranses av pilgjerder, små høybed kan lages til krydderhagen. Kompostbingen flettes enkelt av pil.

Rundt terrassen og hyggekroken kan pil flettes som le og avskjermning.
Oppdeling og omkransing av hagen og rundt større blomsterbed. Dette er bare en liten del av mulighetene, og det er bare din egen fantasi som setter grenser.

Levegg / gjerde

Levegg / gjerde under flettingen.

Her i Galleriet : Pil i Hagen kan du se masser av spændende pile elementer.

Et eksempel på bruk av levende pil i en hage kan være et gjerde. Pilen stiller ikke store krav til jordsmonn, men gjennomarbeid jorden og tilsett litt kompost før planting. Planting av levende pil bør gjøres tidlig på våren slik at den rekker å slå røtter før bladene skyter frem. Lengden på pilen bør være ca 50cm lender en det beregnede høyde på gjerde. Ca 30 cm skal ned i bakken, og toppen klippes av. Det nyflettede arbeidet må vannes regelmessig den første sesongen og holdes fritt for ugress. Dekk med barkduk, plast og bark.

Levende piletre

Levende piletre i vår hage på Langø.

Trenger du hjelp til å komme i gang i din egen hage, bidrar vi gjerne som konsulent på timebasis og hjelper deg godt i gang.
Vi tar også oppdrag med å flette for deg i din hagen .

Botanisk Hage, Oslo

Botanisk Hage, Oslo

, , ,

Bier og pil

Bier og pil lever i et symbiotisk forhold. Derfor: STØT bierne!

Pil er den vigtigste plante for bierne i forårsmånederne på Langø. Vi har den i et utal af varianter, som gennem alle forårsmånederne levere masser af pollen og nektar til bierne.

Det er dog vigtigt at skelne mellem hanpil og hunpil, da hanpil både giver nektar og pollen, medens hunpil kun giver nektar. Når du kigger efter pil skal du derfor kigge efter de gule gæslinger, der er karakteristiske for hanpil.

Salix slekten er særbo, Dvs han og hun på to forskjellige planter. Du kan altså ikke pollinere en pilesort som Black Maul med en annen Black Maul, da de har samme kjønn. Dette gjelder kun om de er fra samme plantemateriale. Så alle pil har både han og hun planter, men sortsvis er det enten eller.

Hanpil ‘blomster’ har pollen – det gule støv på raklerne som indeholder proteiner. Det er det som bier har brug for som mad, når de vågner efter vinteren. Derfor har biavlere hanpil stående i bigården. Hunpil ‘blomster’ indeholder nektar, som er sukker. Bierne fodrer deres larver med nektar og spiser det selv senere.

F.eks blomstrer dugpils hanplanter meget tidligt på våren, og kan være biernes eneste kilde til mad.

Les mer om de enkelte pilsorter og kønsbestemmelse her.

gåsunger

Gåsunger. Foto: Espen «Winpics» Winther

Vår liste over han og hun planter finner du her.

Her er et link til Norsk birøkterlag – De veit alt om bier.

 

, , , ,

Nyttige linker om kurvfletting

www.pileforeningen.dk
Forening for pileflettere hovedsakelig i DK, men har medlemmer fra hele Europa

www.basketmakersassociation.org.uk
Den engelske søster organisasjion.

www.nationalbasketry.org
Den amerikanske organisasjon med ca. 600 medlemmer..

fitching

Her er nettstedene til nogle av mine helter og heltinner. Alle har de inspirert meg og mange har vært, og er mine lærere. Andre er mine venner, mens noen sikkert ikke vet at jeg eksisterer. Helter er dem forde.

www.steen-madsen.dk – Ingen over, ingen ved siden….
www.hjornholm.dk – Rammeverkskurve spesialist. Fletter mye med andre naturmaterialer.
www.tinaystudio.com – Fantastisk flett med peddik.
www.pileflettilfolkogfae.dk – Her finner du masse entusiasme og fletteglede
www.klarapil.no – Norsk kursholder og pilentusiast
www.soreskogen.no – Norsk kursholder i pilefletting.
www.flettverk.no – Aktive norsk kurvmaker med Svennebrev.
www.skovflet.dk – Mai Hvid Jørgensen, holder kurs både i Norge og Danmark
www.pilihjertet.no – May Tove Berg i Søgne har også litt mer en dilla
www.pileriet.dk – Ane Lyngsgard- stort engasjemeng og kreativitet.
www.tenjaskotte.dk – Tenja Skotte – fletter i pil og peddirør.
www.vissinggaard.dk – Eva Seidenfaden – perigordfletter.
www.bentvinkler.dk – Dyktig fletter og kunstner.
www.pilidetfri.dk – Marianne Mortensen. Humørspreder med masse kunnskap å dele.
Marie Skinbjerg (DK) – Chair-seating with rattan and seagrass.
Esme Hoffman( NL) – Fein Skeinwork in willow.
Carlos Fontales (ES) – Traditional Spanish weaving with planed material.
Joe Hogan (IE) – Traditional baskets from Ireland
Luis Waipole (UK) – Traditional baskets from England, with modern and recycling material.
Corentin Laval og Karen Gossart (FR) – Perigord baskets and sculptural baskets in same technique.
Serena De La Hay (UK) – Big willow Sculptures
Anelma Savolainen (FI) – Lace with straw and bark for baskets.
Felicity Irons (UK) – Traditional weaving with reeds/canes.
Jette Mellgren (DK) – Traditional Ugandan weaving technique.
Samson Øvstebø (NO) – Traditional norwegian kipe, basket with planed material.

Norsk birøkterlag – Alt om bier. Bier og pil lever i et symbiotisk forhold. Derfor: STØT bierne!

God fornøyelse…

Silja

,

Korgabinding – om kurvmaker faget i eldre tid.

«Korgmakarane i Norge har aldri danna laug. I praksis kunne kven som helst laga korger, både i byer og i landdistrikta. Dei fleste som dreiv slikt handverk hadde det ved sidan av gardsbruk, husmannsplass. Korgarne var nesten aldri signerte, derfor veit vi sjeldan kven som laga dei. Korgmakarane har stort set vore like anonyme som korgene.»

Silja og jeg var på vestlandet i sommers. I Sognefjorden fant vi De Heibergske Samlinger, som hade en liten utstilling om handverk – og litt om korgabinding. Ganske morsomt å lese hva der skrives om faget i eldre tid.

Klikk på bilderne herunder og les beskrivelserne.

Korgabinding

Korgabinding

Korgabinding

Korgabinding

KorgabindingKorgabinding