, , ,

Pil med eller uten bark?

kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Har du noen gang lurt på hvorfor noen kurver er hvite, men andre har en eller flere farger på seg? De fleste kurver du kan kjøpe, som er produsert i utlandet er som regel flettet med hvit pil. Men om du kikker på mesteparten av kurvene jeg fletter, er de flettet med pil med farge.

, ,

Sortering av pil

Sortering av pil

Hver vinter mellom desember og mars er vi i full gang med å sortere pilen som vi har høstet.

Med våre 6 dekar pil tar denne jobben ca 1-2 mnd å fullføre, alt etter som hvor god eller dårlig avlingen har vært. Og det kan være store forskjeller fra år til år hvordan pilen arter seg og hvor godt den vokser.

Hvorfor sortere?

Når vi fletter kurver bruker vi mye tid på å finne fram til riktig flettepil i bunten. Vi kjenner på pilens størrelse og kikker etter feil og sideskudd. Målet vårt mens vi fletter er å finne perfekt pil, og pil som er lik hverandre. Jo mere tid vi bruker til å sortere pilen mens vi fletter, jo bedre blir kurven din. Men før vi kommer så langt at vi er klar til å flette er det mange prosesser pilen skal i gjennom ført. Og sortering er en av de viktigste stegene til en god pil.

Det første vi gjøre er å være veldig streng med å ikke blande sorter. Det er utrolig kjedelig å finne ut at du har fått forskjellige piltyper i din kurv uten at det var meningen. og det er enda kjedelig å plante en pilsort, som viser seg å være en annen. Så allerede ved høsting merkes markbuntene med navn, og settes for seg selv. Dette for å ikke blande med andre sorter som kan være like.nyhøstet flettepil

Fordi pilen kommer fra åkeren i alle mulige størrelser, sorterer vi pilen i bunter med lengde i 20 cm intervaller. Deretter merkes buntene med sortsnavn og lengde på pilen. Feks Bleu 120-140 cm osv. All pil som har skader og feil blir sortert vekk og kastet. Vi plukker også vekk pil med masse sideskudd.
Når denne første sorteringen er gjort, før pilen tørkes, oppbevares og bløtes oppigjen, gjør det jobben å sortere pilen mens du fletter mye lettere.
Men  ved å sortere pilen i lengde, kan vi planlegge godt hvilken pil og størrelse vi trenger til de forskjellige fletteprosjektene våre.

 

Hvordan sortere?

Når vi er klar for å sortere, bæres buntene inn i kjelleren hvor vi har et stort sorteringsannlegg og kjølelager.

Her sorteres pilen i intervaller på 20 cm av gangen. Deretter settes den i sin respektive bås inntil vi teiper de i bunter, skriver navn på og setter de til tørk.
De fleste har ikke mulighet for å sette opp et eget rom for å sortere pilen sin. Da kan et mobilt sorterings anlegg være et godt alternativ.

 

Mobilt Sorteringsanlegg

 

Sortering av pil

Sortering av pil

, ,

Høsting av pil

Høsting av pil, harwest willow

Pilen vi bruker til kurvfletting og til levende pil vokser seg stor i løpet av sommeren. Og når vinteren kommer er det atter tid for å høste.

Hos oss er dette en ganske stor oppgave som pågår gjennom hele vinteren. Og i vårt land spiller også vinterens snøfall inn på hvor mye vi får høstet og til hvilken tidspunkt.

Tidspunkt

Pilen skal høstes fra pilen går i dvale i slutten av november til den begynner å komme til live igjen i mars/april. Det er viktig at roten har trekt til seg all sevjen fra pilen og alle bladene er blitt gule og falt av før høstingen begynner.
det er også like viktig å være ferdig høstet før varmen setter inn en gang i mars/april.
Vi skiller mellom kurvflettepil og den pilen som skal være til levende vidjer og stiklinger når vi høster. Kurvflettepilen skal bare tørkes og trenger ikke bli holdt i livet gjennom vinteren. Derfor høster vi disse sortene allerede i slutten av november. Det gir oss masse av tid til å sortere dette gjennom de neste par måneder med vinter.
Den pilen som skal være til levende planter, forsøker vi å høste så sent som mulig i løpet av vinteren. Men fremdeles før våren og varmen kommer. Dette foregår som regel fra februar, om det er lite snø. Eller rett etter at snøen er smeltet en gang i mars.
Vår erfaring er at pil som høstes i november og desember tørker for mye ut til å være brukenes til stiklinger og vidjer. Så har du planer om å bruke pilen du dyrker selv til videre utplanting, bør du vente til senere på vinteren med høstingen.

 

Hva skal du høste med?

Vi i Skovstuen bruker en kantklipper med et sagblad til å skjære pilen ned med. Vi har laget oss et simpelt stativ for å sette maskinen fast på, slik at maskinen ikke kan skjøre i ting den ikke skal. Feks andre pil, duken eller menneskene som høster.
Ved en slik høstemetode kreves det to mennesker tilstede. En som kjører maskinen, og en som holder pilen og legger den på marken i bunter.

Når vi ikke høster med maskin bruker vi en stor sigd til å skjære pilen ned med. Du kan også bruke en vanlig beskjæringssaks. Men det kan bli veldig tungt i handen om du har en litt større åker.

Harvesting of willow, høsting av pil

Høsting av pil med saks

 

Sigd, pilehøst,

Sigder for pilehøsting

Bunting av pil på marken

 

, , ,

Anlegg din egen pileåker

Det er ganske enkelt å dyrke sin egen pil og pilen stiller ikke store krav til jordsmon. Jorden kan være sandet eller leirefyldt men helst ikke stå unner vann på noet tidspunkt.

Du begynner med å gjennomarbeide jorden slik at den ikke er hard pakket og alle store stein og ujevnheter fjernes. Det er også lurt å tilsette kompost. Dyrekompost er fin å bruke. Etterpå tromles jorden flat.

plastdukken rulles ut

Nå graver man en renne langs kanten av det område du vil beplante. Når jorden er ferdig bearbeidet og rennen er gravd, legges en 0,15 mm tykk vevd plastduk ut over åkeren og strammes opp med noen steiner eller kramper laget av armeringsjern.

plastdukken sikres med armeringsjern

plastdukken sikres med armeringsjern

Når duken ligger hvor den skal, legges kanten av duken i rennen, som deretter fylles med jord. På den måten kan det ikke komme luft under duken. Vevd plastduk slipper gjennom vann og næring. Alternativ kan du bruke vanlig plast, men den har ikke de samme fordelene hvor vannet trenger igjennom og tilførsel av gjødsel.

plastdukk med inndelte felter, gør det lettere at fordele plantene rigtigt

Plastdukk med inndelte felter, gør det lettere at fordele plantene rigtigt

plastdukk med pilsorter

plastdukk med pilsorter

Før man starter å anlægge pilåkeren, er det lurt å tegne opp og skrive navn på hvor de forskjellige sorter skal plantes. Det er nemlig ikke altid like lett, å se forskjell på de forskjellige sortene ved høsting.

sorter-store-åker

Dette bilde gir et godt overblikk. Det er et google luftfoto av vår plantefelt som er på ca. 4 dekar med  22 ulike sorter.

Planting av levende pil bør gjøres tidlig på våren slik at den rekker å slå røtter før bladene skyter frem. Det er mulig å plante til så sent som slutten av mai om du har ferske stiklinger. Vanning er essensielt.

pilstiklinger i vann

Pilstiklinger i vann

Sett stiklingene i vann to til tre dager før planting. Men ikke la plantene utvikle røtte- se etter små hvite prikker på stammen. Når du planter pilen er det viktig å huske å vende stiklingene riktig vei. Dette ser man ved at knoppene (trekanten), på stiklingen skal peke oppover! Hvis en stikling brekker når man stikker den i jorden, skal den kastes – den vil ikke gro.

pilestiklinger

pilstiklinger på nyplantet åker

Stiklingene plantes med 12- 15 cm mellomrom og 40 – 50 cm mellom rekkene ds. at der går 14-16 stiklinger pr. m2. Så er det bare å sette seg ned, ta en kopp kaffe og vente.

Pilestiklinger på åkeren 1 år.

Pilestiklinger på åkeren 1 år.

Det nyplantede pilen må vannes regelmessig den første sesongen, og holdes fritt for ugress.

 

høsting av pil

Høsting av pil for hånd. Her er det trollpilen som høstes.

Når du skal høste pilen, da gjør dette i vintermånedene november til mars. Straks etter høsting sorteres og buntes pilen i de forskjellige sorter og længder. Deretter settes den til tørking i tre til seks måneder før den er klar til bruk.

Vi har siden 2006 dyrket 22 forskjellige sorter av pil, på 4 dekar, Det gir oss rundt regnet 10-20 ton med ferskhøstet pil hvert år. Pilen brukes til kurvfletting, hytter, tuneneller, flettede treer og annen uteflett.

Mvh Skovstuen Pil

 

, ,

Plantetidspunkt for pil – i Norge

Skovstuen Pil, belgisk tre,

Plantetidspunkt for pil er i Skovstuen fra snøen smelter eller mars til midten/slutten av juni.

Er det for sent å plante nå? – er det mange som spør om oss om våren.

pil i kegler på langø

Kegler av nyhøstet pil på Langø en smuk vinterdag.

Her strides de lærde. Det er mange faktorer som spiller inn når vi sier at det er for sent å plante eller det er ennå tid.

De fleste som fletter pil, enten i hagen eller som kurver leser danske og andre utenlandske bøker. Der anbefales det ikke å plante etter 1. april. Jeg synes ikke vi kan eller skal sammenligne oss med land sydover. Vi har et helt annet klima her i landet og ved 1. april er våren knapt nok kommet hit til Vestfold. I de siste 3 år har snøen først forsvunnet til den dato. Dermed ville vi jo ikke kunne plante pil i det hele tatt.

Andre viktige faktorer som spiller inn på når den levende pilesesongen er over.

 • Når er pilen du kjøper høstet? Om leverandøren din høster pilen i desember mnd vil den i april ha stått ute i 4 mnd allerede. Jo senere på vinteren pilen er høstet jo ferskere er den. Vi høster all pil som skal bli planter når snøen går. Og her er det litt variasjoner. Fra slutten av februar til slutten av mars. Vår pil blir da sortert og satt på fryselager. De rekker verken å tørke eller spire før den settes inn i kulden igjen og fortsatt er i vinterdvale.
 • Hvordan oppbevares pilen hos leverandøren? De fleste som dyrker pil har nok ikke tilgang på et fryselager. Dermed blir pilen oppbevart på et kjølig sted i vann. Dette kan være på nordsiden av huset. Denne form for oppbevaring går for en stund, men pilen er da utsatt for temperatursvingninger og lys. Pilen vil spire og sette røtter etter hvert i vannbadet. Dette vil foringer kvaliteten jo lenger den står ute.
 • Ved pil som er høstet en gang i løpet av vinteren og oppbevaring ute er det viktig at den kommer i jorden fortest mulig. Og da gjerne helst en gang i april.
 • Når pilen er høstet sent på vinteren og oppbevert på fryselager har du et ferskere produkt som kan plantes senere.

Andre faktorer som spiller inn.

 • Vanning. Ved senere planting som for eksempel i slutten av mai og begynnelsen av juni kreves det mer vanning av deg enn om du planter i mars eller april. Dette fordi temperaturen stiger. Skal du på ferie rett etterpå er et vanninsgsystem eller en god nabo som kan vanne for deg helt essensielt.
 • Temperatur. Dette henger sammen med vanningsbehov. Jo høyere ute-temperatur jo mer vanning.
 • Har du i tillegg en pil som er høstet i desember og oppbevart ute i vann, og plantet på et sent tidspunkt er det større sjanse for at noen av pilvidjene vil dø.
pileåker

pileåker tidlig vår

Vi slukker for fryselageret i midten av juni her i Skovstuen. Pilen som da ikke mer skal selges som levende pil, tørkes og benyttes til for eksempel kurvfletting. Pilen er fremdeles fersk og levedyktig på dette tidspunkt, men vi velger da og avslutte sesongen av overnevnte grunner.

, , ,

ALT om pil….

Jeg får utallige ? om pil året rundt – og det er jeg veldig glad for…. her har jeg samlet dem jeg lige kunne komme i tanke om her og nu:

FAQ – Ofte Stilte spørsmål

Q: Hva er forskjell på en stikling og en vidje?
A: En stikling er en plante på 25 cm uten røtter som kan plantes til et plantefelt, åker eller en vill hekk. En vidje er en plante uten røtter og er det du høster av plantefeltet for å enten tørke og flette kurver av, eller plante videre til hytter, gjerder og trær. En vidje kan være alt fra 20 cm til 4 meter. Men vidjene vi bruker til levende fletting er fra 180 cm – 400cm. Disse igjen er sortert i 20 cm intervaller. Eks 180 – 200cm. 200-220cm osv

pilstiklinger i vann

pilstiklinger i vann

 

Q: Når kan jeg bestille vidjer og stiklinger?
A: Du kan bestille pil gjennom hele året. Men vi sender kun ut levende pil fra FEBRUAR-JUNI. Det er på denne tiden pilen er friskest til planting. Pilen blir høster i februa- april alt etter snødekke. Og deretter plassert på fryselager for optimal oppbevaring.

 

Vidjer

Vidjer

Q: Hvordan bestiller jeg?
A: Du kan enten sende inn en bestilling via kontaktskjemaet på vår hjemmeside, sende en mail til vår mailadresse som du finner nederst på siden. Eller ringe oss.

Q. Kan jeg plante pil hele året?
A. Nei det er best å plante pil når pilen er i vinterdvale. Hos Skovstuen oppbevares pilen på fryselager fram til juni. Da er den fremdeles i dvale. Vi høster pilen så sent som mulig for å sikre oss friske varer for levering. Om du kan eller ikke er mer et spørsmål om du er villig til å forsøke, og om du finner levende pil for eksempel i august. Har du ditt eget plantefelt å høste av ville jeg bare forsøkt. Men pildyrkere selger ikke levende pil utenfor sesongen. Læs mit innlæg plantetidspunkt-for-pil.

Q: Når ankommer pilen jeg har bestilt?
A: Vi er overgitt til elementene når det gjelder å dyrke jorden. Det henter vinteren varer fram til april noen år, mens andre er den over allerede i februar. Og vår langstrakte land gjør også til at våren kommer på mange forskjellige tidspunkter hos oss. Vil du ha levering senere enn våre føreste utsendinger i mars/april sier du i fra til oss når du ønsker levering slik at det passer in i dine planer for når du kan plante.

Q: Har dere alle sortene på sortslisten i vidjer og stiklinger?
A: Både nei og ja. Legger du inn bestilling tidlig i sesongen er det større garanti for at du får det du vil ha enn om du bestiller like før sesongslutt. Noen år er det også pilsorter som ikke egner seg for levering pga. sykdom eller angrep at dyr(rådyr med mer) dermed kan det være et år vi ikke kan levere enkelte sorter.

Pilsorter fra Skovstuen Pil

Pilsorter fra Skovstuen Pil

Q: Kan jeg hente pilen hos dere?
A: Ja. Men vi har ingen butikk. Dermed må du ha en avtale for å komme hit.

Q: Sender du pr post?
A: Ja vi sender pr post om pilen er opp til 230-240 cm. Grenser til posten er 230cm dermed kan det hende vi bøyer pilen litt i tuppen for å få den med posten.

Q: Når kommer pilen fram?
A: Om vi har ditt telefonnr kan vi sende deg en SMS slik at du får hentet ut pilen når den ankommer. Vi sender ut pil mandag- onsdag Dvs vi forsøker å unngå å sende pilen slik at den ikke ligger på postkontoret for lenge. Det skjer nok ingen skade på pilen. Men vi synes det er viktig at den komme ut så fort som mulig av emballasjen.

Q: Hva koster det å få det tilsendt?
A: Vi sender pilen som egenembalert norgespakke. Denne har tre kg grupper. Siden vi ikke vet på forhånd hvor mye din pakke veier kan vi ikke gi deg en nøyaktig pris på forhånd. Men ca 30kg koster 550,- Vil du vite den nøyaktige prisen kan vi ringes så snart pakken er pakket. Det er først da den kan veies.

Q: Sender dere pil over 240cm til hytter og lignende?
A: Nei. Dette må hentes på Langø.

Q: Hvilken piltype anbefaler du?
A: Vårt svar til deg blir; hva skal du bruke den til? Tenk gjennom disse spørsmålene.
– skal du flette kurver av det?
– skal du flette kun levende ting av det?
– eller en kombinasjon?
– hvor stort vil du ha gjerdet ditt( lite/stort)
– hvilken farge foretrekker du?
– bor du i en spesiell klimasone?
-skal du kombinere forskjellige sorter?
– Bladform/gåsunger med mer?

Q: Hvordan betaler jeg?
A: I skrivende stunder sender vi ut faktura til kunder som bestiller og vil ha pilen tilsendt. Om ikke lenge kommer et visa betalingssystem via nett. Kunder som henter pilen på Langø betaler kontant.

Q: Selger dere pil engro?
A. Nei vi gjør ikke det. Er du en bedrift som ønsker å videreselge vår pil, så ta kontakt for en prat. Vi er mva registrert. Men siden vi for det meste selger pil til private er alle priser oppgitt med mva.

Q. Kan jeg blande pilsorter?
A: Ja, men ikke alle. Noen vokser hurtig og andre saktere. Ring oss og hør hvem som går bra sammen med hvem.

Planting av pil:

Q. Hvor lenge etter at jeg har mottatt plantene skal jeg plante dem?
A. Det er best å plante så fort du får plantene, og hels innenfor en uke etter at de er mottatt. Om ikke dette er mulig pakk ut pilen oppbevar den på et mørkt, kaldt sted med endene i vann. En kald låve er ideel. Jo varmere det er ute jo fortere skal du få plantet pilen.

Q: Har dere spiregarranti?
A: Ja, vi garanterer at pilen spirer ved levering. Men planter er ferskvare. Dvs blir dem ikke oppbevart riktig, vannet, stelt, eller plantet riktig når du får dem kan det hende de ikke spirer. Men dette er uten for Skovstuens kontroll.

Q: Har jeg reklamasjonsrett?
A: Nei. Planter er ferskvare. Du kan ikke angre ditt kjøp.

Q. Er pilen garantert å spire?
A. Både ja og nei. Pil tåler mange typer jord, men det er mange forutsetninger som skal være tilstede for et 100% garantert resultat. Blant annet er jorden godt nok forbered, har du vannet masse og mer en du tror det trengs, er pilen fersk fra leverandør, har den stått for lenge hos deg før du fikk plantet. Var det noen som vannet for deg i sommerferien? Alle disse faktorene spiller inn ved suksess. Pilen er en meget voksevillig plante, men som plante uten røtter er den helt avhengi av deg og dine forberedelser ved planting og vanning gjennom sesongen.

Q. Trenger jeg å gjøre mye forberedelser før jeg planter?
A. Vi anbefaler at du graver en grøft på en spadebredde og minimum 30 cm dyp. Og at du mixer litt kompost i jorden du legger tilbake etter planting. Dette gjor at pilen får en myk jord å sette sine unge røtter i.

Q: Må pilen vannes?
A: Ja så absolutt. Pilen har ikke røtter og er som en baby uten din hjelp. Det holder ikke å vanne en gang i uken i 5 minutter. Du skal vanne ofte, og du skal vanne så godt at jorden er gjørmet. Og mer en du tror. Selve pilestrukturen skal også vannes slik at det ikke fordamper vann fra selve pilen. Levende pilvidjer og stiklinger gro I de fleste jordtyper. Men trives best der det er fuktighet. Er jorden generell tørr, kan vanning bli påkrevet; ikke bare det første året, men de to- tre nestfølgene år til pilen er etablert. Læs mer i innlæg stelle-og-vedlikehold-av-levende-pil eller i innlægget anlegg-av-pileaaker.

Q: Må jeg bearbeide jorden og ta vekk gressplenen eller annen vegetasjon?
A: Levende pil gror bedre uten konkurranse. Så fjern eksisterende vegetasjon ca 0,25 cm fra kanten av for eksempel gjerde. Du kan legge duk langs pilen inntil gjerdet og dekke med bark. For et økologisk alternativ kan du bruke et lag av halm/ gressklipp som er tykt nok til å hindre at det spirer noe annet en pil. Luking langs kante må påregnes de første leveår.

Q: Pilen knakk når jeg flettet eller plantet den. Hva gjør jeg?
A: Når pilen knekker brytes vannbanen for planten. Dvs pilen vil dø fra knekkpunktet og opp. Ikke tving pilen til noe den ikke vil. Er det I et gjerde kan du velge å bytte den ut. Er det en stikling bør du bytte den ut. Utøv forsiktighet.

Q: Barken skraper av pilen når jeg planter den. Hva gjør jeg?
A: I barken sitter anlegg til røtter. Uten bark vil ikke pilen danne røtter. Om du skraper av barken er det stein og grus I jorden. Bearbeid jorden bedre.

Q. Kan jeg plante pil i skyggen?
A. Nei, pilen trenger sol for å trives. Men vil nok spire i skyggen, bare ikke trives. I delvis skygge er det ikke noe problem å plante. Men om skyggen kommer av et stort tre vil jorden være tørr. Dette er ikke ideelt for pil.

Q: Kan jeg plante pil i grunn jord der det er steinete og med fjell under?
A: Nei. Pilen trenger minimum 1 meter dyp jord for å trives. En grunnregel et om det ikke vokser noe annet der er det ikke et ideelt sted for pil.

Q: Kan jeg plante pil under store trær eller mellom?
A: Pilen liker ikke konkurranse. Store trær er vannkrevende og det er pilen også. Vi anbefaler ikke planting innimellom store eiketrær eller bjørk som er kjent for å være vanntørste.

Q: Jeg har en steinete jord i hagen. Kan jeg plante pil?
A: En steinete jord er i utgangspunktet ikke noe problem så lenge du vet at det er langt nok ned til fjellet. Men plantehullet skal være dypt nok og du skal fylle på jord som passer en plante. Dvs god og myk kompostjord.

Q: Jeg har en hytte på fjellet/ skjærgården eller lignende. Kan jeg plante pil der?
A: Ja da om du skal være der for å vanne kan du. Er det på fjellet er kanskje ikke klimasonen helt riktig. Er det i skjærgården er det kanskje bare berg og fjellgrunn. Dette er ikke gode betingelser for pil. Se andre svar over og under.

Q. Er det trygt å plante levende pil inntil hus?
A. Pilen er som alle andre planter vannsøkende. Så har du gamle kloakkrør med sprekker vil pilen søke seg inn der. Plant med 2-3 meters avstand fra dreneringsrør.

Q. Trenger man å kunne flette fra før ved laging av hytter, gjerder og trær.
A. Nei, du trenger ingen tidligere erfaring. Våre instruksjoner er for alle, med eller uten fletteerfaring.

Q. Kan jeg lage et levende gjerde av pil?
A. Ja du kan flette er såkalt belgisk hegn. Enkel, dobbel eller trippel flett som danner et diamantmønster med blader på.

Q: Hvor mye pil trenger jeg?
A: Du trenger 10 stk pr meter til enkel flett, 20 til dobbel og 30 pr meter til trippel. Dette er med en planteavstand på 20 cm mellom plantepunkt. Er avstanden mindre bruker du flere vidjer.

Q. Hvor høy vil gjerde bli?
A. Det ferdige gjerdet før det begynner å gro vil avhenge av hvor høye pinnene er i utgangspunktet. Det går vekk ca 60 – 70 cm fra en vidje. Vi graver 30 cm ned i bakken, de tynneste tuppene klippes av, samt at pilen flettes på skrå. Skal gjerde være 150 cm høyt trenger du pil som er 200-220 cm. Pilen vil etter dette gro fra skudd. Og blir det ikke klippet i løpet av sommeren kan det bli ca 2 meter høyere.

Q: Hvor mange ganger skal jeg klippe hekken i løpet av sommeren?
A: Vi anbefaler 1-2 ganger i løpet av voksesesongen.

Q: Skal jeg klippe skuddene helt inntid den flettede gjerdet?
A: Det er litt opp til deg selv. Om du ønsker å få fram diamantmønsteret hvert år klipper du gjerdet helt ned(1 cm nye stumper stikkende ut) hver vinter/vår. Om du ønsker av gjerde skal bli tett og ugjennomtrengelig lar du grenene du klipper være 10-15 cm. Da vil pilen forgrene seg ytterligere og tette bedre. En annen metode for tett veks er å flette grenene inn i gjerder. Da mister du diamantmønsteret, men gjerde blir tett.

Q: Gjerdet mitt vokser mest i toppen, hva gjør jeg?
A: Pil er per definisjon et tre. Trær vi alltid danne en stamme og en krone. For at vi skal få pilen til å vokse slik vi vil må vi manipulere den. Det vil si klippe. Om vi tar vekk skuddene som sitter i toppen(Toppskuddet) vil ”treet” oppfalle det som det ikke er noen topp igjen og forsøke å danne en ny. Dermed får du mer vekst i bunnen. I alle toppskudd sitter et hormon som heter auxin som styrer veksten til skudd under. Klippe dette vekk vil nye og andre skudd bryte.

Q: Kan jeg bruke avklippet fra gjerdet/hytte til å flette kurver med?
A: Forsøk gjerne, men for å flette en kurv trenger du mange antall pil av samme tykkelse og lengde. Dette er ikke sikkert du får fra et gjerde.

Q: Hvor mye vedlikehold krever en hytte/tunnel?
A: En hytte vil i det første åre gro alt i fra 50 cm til 2 meter alt etter forholdene og hvor mye den trives. Allerede ved midtsommer skal det være mulig å ta nyskuddene og flette inn i strukturen slik at hytten blir tettere. Ved for lange og tykke pil, eller om du har ventet for lenge med vedlikeholdet kan du klippe av greinene. Om vinteren kan du flette inn skuddene enkelt. Påregn en til to ganger om året. Vi anbefaler ikke å la pilehytten/gjerdet/tunnelen stå uten vedlikehold mer en to år.

Q: Vi har hest/sau / geit / dyr / hare / elg – vil disse ødelegge pileåker/gjerdet/hytte?
A: Hest, sau og geit vil spise de friske skuddene, noe som ikke er bra for pilen. Haren gnager litt, men ingen merkbare skader. Rådyr kan spise opp et helt plantefelt på ingen tid. Men vil nok bare gnage litt på en hytte/gjerde pga folk i nærheten av huset. Elgen spaserer gjerne igjennom åkeren vår, men gjør kun skade med sin enorme kropp.

Q: Hvor lang tid tar det å flette et gjerde/hytte?
A: Selve tiden det tar og flette er ikke så lang. Men tiden til forberedelse kan noen ganger ta litt lengre tid. Et par timer, en halv dag, eller flere dager. Alt etter vær og vind og ditt pågangsmot.

Q: Hvor lenge vil en pilestruktur vare?
A: som alt annet vil det ikke vare evig. Men det er ikke noen grunn til at den ikke kan stå i mange år framover og se like god ut. Det som kreves er vedlikehold som klipping og fletting. Og ev å plante inn nye vidjer om det er noe som er dødt. Den orginale pilvidjen på 2 cm vil etter 5 år bli 6 cm, alt etter sort og vekstforhold.

Q. Hva er den beste lengden til pilstiklinger?
A. Vi selger stiklinger som er 25 cm og ca en blyanttykkelse. Men stiklingene varierer i tykkelse. De spirer like godt om de er tykkere eller tynnere en blyanter.

Q: Kan jeg plante en rekke med stiklinger for å få flettepil?
A: Stiklinger eller et morfelt skal være plantet i en kvadrat eller rektangel. Dvs flere rekker ved siden av hverandre slik at det dannes en liten eller stor åker. Da vil stiklingene som står inne i midten oppleve at det er trangt om plassen og mangel på gjødsel. Dette vil trigge planten til å ikke skyte sideskudd og vokse seg lang og smal.

Q: Hvordan planter jeg stiklinger?
A: Du legger en duk på området du vil beplante. Duken holdes nede med metallplugger og stein. Rekkenes avstand kan være mellom 30 – 50 cm avhengi av høstemetode. Avstanden mellom plantene skal være 10 -25 cm. Men i snitt sier vi ca 12 -14 stiklinger pr m2. Stiklingene stikkes med i jorden og ca 3-5 cm av den 25 cm lang stiklingen skal være OVER bakken. Resten skal ha jordkontakt.

Q: Må jeg vanne plantefeltet?
A: Stiklinger er relativt mye letter å holde i live en lange vidjer. De fordamper ikke så mye fordi mesteparten av planten er under bakken. Men vi anbefaler å vanne det første året og deretter ved behov. Når det skal sies har vi aldri vannet våre 6 dekar med stiklinger.

Q: Kan jeg plante pilvidjer med å stikke et hull i jorden med et spyd i stedet for å grave?
A: Du kan i prinsipp det. MEN du skal være sikker på at pilen kommer minimum 30 cm ned i bakken. DU skal være sikker på at jorden er steinfri og myk nok for smårøtter til å trenge igjennom. OG du skal være sikker på at hullet er lukket etter panting slik at det ikke kommer luft ned i hullet og tørker røttene. Vi anbefaler ikke denne metoden.

 

Pyhhadda

Takk for at du læste helt til enden….

Silja

, , , , , ,

Hvor mange pil trenger jeg til et belgisk gjerde?

Det kribler i flettefingrene og pile-entusiastene og hagemenneskene bruker vinteren til å planlegge de nye prosjekter i hagen. Mange av spørsmålene vi får ang levende pilprosjekter er de samme. Jeg vil her forsøke å lett forklare hva du skal ta stilling til når du skal bestemme deg for å kjøpe pil.

Belgisk hegn

Ny flettet pilehegn, belgisk hegn i levende pil.

Fletting av belgisk gjerde er ganske enkelt. Lett forklart graver du en grøft på 30 cm dyp. Setter pilen i en rekke med 20 cm mellomrom til høyre. Så setter du de andre pil mot venstre og disse flettes sammen. Jorden fylles så på igjen. Vann, vann og vann. Men hvordan vet du hvor mange pil du skal ha? hvilken sort og hvor lange og hvor mange:

 • Tenk på hvor høyt gjerde skal være. Pilens lengde skal være 70 cm lenger en ferdig høyde på gjerdet. Skal det ferdige flettede gjerde være 2 meter høyt. Så skal pilen være på 270 cm. 30 cm går ned i bakken, og tuppene klippes av.
 • Skal du ha enkel, dobbel eller trippel flettet gjerde? Dette betyr at du setter ned henholdsvis en, to eller tre pil til høyre og en- tre pil til venstre. Vi fletter som regel dobbel flett, da det er dobbelt så holdbart som enkelt. Blir fortere tett og skulle det dø en pinne etter noen år så står det en igjen. Trippelt er det noen som velger, da gjerde blir enormt vakkert, stabilt og veldig tett med en gang. Er du en av de utålmodige typer velger du dette. Her kan du også leke masse med forskjellige typer pil og farger. Enkel flett kan du velge om du ikke har det for travelt med at gjerde skal dekke. Pinnene tar tid før de blir tykke.
 • Regneeksempel.
  Gjerde skal være 5 meter langt. Vi velger dobbel flett. 20 vidjer pr meter gir 100 vidjer på 5 meter. Gjerde skal være ferdig flettet på 180 cm. Pilen du trenger skal være 250 cm. I prislisten ser du at pilen koster 16,- pr stk. Da vil gjerde koste 100 stk x 16,- = 1600,-
 • Gjerde skal være 2,6 meter langt. Vi velger enkel flett. 10 vidjer pr meter gir 26 vidjer på 2,6 meter. Gjerde skal være ferdig høyt 100 cm. Pilen du trenger skal da være 170 cm. I prislisten koster denne pilen 11,- pr stk. Da vil gjerde koste 11,- x 26 stk – 286,-
 • Gjerde skal være 20 meter langt. Trippel flettet. 30 vidjer pr meter gir 600 vidjer. Gjerde skal være ferdig høyt 140 cm. Pilen du trenger skal være 210 cm. Prisen er 13,- pr stk x 600,- = 7800,-
Belgisk gjerde

Belgisk gjerde under oppsetning.

I de to første priseksemplene er det noen ting vi skal ta hensyn til. Pil over 230cm(240) kan ikke sendes i posten. (det sier posten) og minste bestilling hos oss er på 600,- Grunnen til at vi setter en pris på minstebestilling et av jo færre pil du bestiller, jo tynnere blir pakken og mer utsatt for skader ved forsendelse. Det betyr bare at skal du ha et ekstra høyt gjerde eller få vidjer skal du ta turen til Langø for å hente dem.

Av sorter er det mange. Men det er ikke alle vi har hvert år. Dette varierer alt etter hvor god høsten er, sykdommer på pilen og andre faktorer vi ikke råder over. Kom gjerne med et ønske ang farge. Så skal vi se om vi finner en som passer til ditt prosjekt. Om vi ikke kan oppfylle ditt fargeønske, er vi veldig gode til å sette sammen pil som vokser godt sammen i hurtighet og voksemåte.

Hva med prisen på frakten?
Som du kan lese om i kjøpsbetingelser sender vi med norgespakke egenembalert.
Disse er delt i vektkategorier. Vi vet ikke hvor mye din pakke veier før vi har pakket den og veid den. Derfor kan vi gjette på en ca pris innen for de tre vektklassene.
Forskjellige sorter veier forskjellig. Dermed kan 100 vidjer av sorten bleu veie mye mindre en feks 100 vidjer av sorten kanel.

Botanisk Hage, Oslo

Botanisk Hage, Oslo

 

 

 

, , ,

Stell og vedlikehold av levende pil

Skovstuen Pil, belgisk gjerde

Lad oss si at du har laget deg et spennende pile tre til hagen din. Nå Håper du at det skal bli grønt og frodig til sommeren. For å hjelpe deg med det, får du her en veiledning om hvordan du skal stelle og vedlikeholde ditt levende piletree.

 

• Piltreet er en utendørsplante. Det er både mulig å plante det på friland ,eller hvis du ønsker det i en stor krukke. Her er lecakuler bra til drenering. Krukken bør være 25-30 liter. Jo større krukke – jo bedre.

• Bobleplast i krukken rundt veggen i krukken, isolerer mot uttørking på sommeren, og beskytter mot frost på vinteren. Ikke nødvendig, men et godt tips 🙂

• Det anvendes lange friske étårsskudd. Pilens lengde skal minst være 50 cm. lengre enn den beregnede høyde på treet, da det flettes i en vinkel på ca.45- 60 grader. Ca 30 cm. av pilen stikkes i jorden, samt et stykke på ca. 20 cm. klippes av i toppen.

• Den største faren er inntørking av stokkene. Stokkene du har satt i jorden har ingen røtter, og derfor heller ingen mulighet til å skaffe seg vann. Piltreet kan oppta fuktighet gjennom stokkene. Dusj derfor hele treet. Spesielt på solrike dager. Regner det – Vann treet allikevel!

• Vårsol og vind kan være med på å tørke ut stokkene. Husk å vann da.

• I løpet av 2-3 uker begynner treet ditt å slå røtter.

• Når treet ditt har kommet i god vekst på toppen, skal du knippe av skuddene langs stammen. De er best å ta når de er ca 2 cm lange. Gni dem av stokken. Er de blitt ca 3 cm lange så er det dannet stilk inni, og du må nå bruke saks for at ikke barken skal følge med og rives av.

• År 2: Om våren før treet kommer i vekst igjen, er det utsatt for tørke. Vann det da også!

God fornøyelse 🙂